30.10.2016


 Irak'ta kayda alınmış bir görüntü. Şii milisler yakaladıkları Sunnilerle böyle eğleniyor. Mezhepçi Şiiler kameralar önünde bunu yaparken zindanlarda neler yapıyor düşünemiyorsunuz bile..

Dünya Tarihine Damga Vurmuş 7 Müslüman Bilim Adamı

28.10.2016

İran'ın yeni fitnesi "Hz. Muhammed" filmi

   Suriye'de ve o coğrafyada Müslümanların kanlarını oluk oluk akıtan İran, İslam dünyasında yeni bir fitneye daha ön ayak oldu.
   Sözde Peygamberimizin hayatını filme uyarlayan İranlı'lar bir kişi ile Peygamberin bedenini filmde temsil etme ahlaksızlığını yaparken Şii ideolojisini de filme taşıyor. Konu ile alakalı bir yazı paylaşan M. Fatih Ustaosmanoğlu filmle alakalı şu bilgiyi veriyor:
HZ MUHAMMED ADLI FİLM, İRANLI VE Şİİ YÖNETMENİN HAZIRLADIĞI ŞİA KÜLTÜRÜ BASKIN BİR YAPIDIR..DİKKAT..!!!!!!
İran'lı Şii bir yönetmen MECÎD MECÎDÎ tarafından İran'da hazırlanan "MUHAMMED" adlı film, Türkiye'de galası yapılmak sureti ile beyaz perdeye yansıtıldı.Hurafe ve yalan üzerine inşa edilmiş film islam itikad ve inancına ters hezeyanlarla dolu.Bu konuda herkesi uyarmak ehli sünnet bir
Müslüman olarak boynumuzun borcudur.
Özellikle çocuklarımızı böyle yalan yanlış üzerine inşa edilmiş filimden uzak tutunuz..!!
Görüldüğü kadarıyla film, açıktan Şia reklamı yapmakta ve baskın bir Şia kültürü işlemektedir. Herşeyden önce film İran'da hazırlanmış, yönetmeni de Şii ve İran'lıdır.
Hz. Ebubekir, Ömer, Osman ve Aişe r. a gibi güzide sahabilere filmde hiç yer verilmemiştir. Çok az miktarda Hz. Hamza figürü varsa da bu şekliyle Hz. Hamza da eksik tanıtılmaktadır. Hz Peygamber s.a.v. de filmde gösterilmesi de dinen ciddi bir hatadır.
Ebu Leheb'in karısının, cariyeleri olan ve Peygamber Efendimiz'e çocukluğunda süt emziren Süveybe'yi, Peygamber efendimizi emzirmeden men ettiği bilgisi de kaynaklarımızla örtüşmemektedir.
Aynı şekilde, Şia-Ehli Sünnet kavgasının temelini güçlendirmek maksadıyla, daha Hz. Peygamber sav'in çocukluğu döneminde, Haşim oğulları ile Emevi soyu arasında bir kavganın olduğu savının işlenmedi gerçeğe aykırıdır.
Benzer şekilde film içeriğinde, hadislerde veya makbul İslam tarihi kaynaklarında doğrulanmayan pek çok uyduruk bilgiye yer verilmiştir.
Filmde ayrıca, Samanyolunun "sırlar dünyası" gibi, özü dinde olmayan çarpıcı bir gizemlilik de mevcuttur.
Bütün bunlar filmdeki şia propogandasını yansıtmaktadır.
Bunlardan başka filmde, Yahudiler, Hırıstiyanlar ve papaz Bahira, Hz. Peygamber'e sahip çıkıyor gösterilerek "diyalog" teması işlenmektedir. Buna da 
قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم
"=Ey Ehli Kitap, sizinle bizim aramızdaki ortak kelimeye geliniz ki o ...."
ayeti delil gösteriliyor. (Bu ayeti bu günkü "diyalog"a delil göstermek kişiyi küfre sokar. Çünkü ayet, Allah ve Rasülüne imanda bir araya gelmeyi emrediyor.
Sözkonusu film, İran devletinin sahada göstermiş olduğu kanlı eylemlerini, akıttığı onca ehli sünnet müslüman kanı yanında birde sanat Teması ve sinema yolu ile de beyinleri harap etme fikri gütmektedir...!!!!!
YUSUF KAPLAN İSE ŞÖYLE TEPKİ VERDİ