6.12.2016

Eşcinselliği masum ve sevimli gösterme çabası

   Tüm dünya halkları üzerinde oynanan bir ifsad projesi var. Şeytan, askerleri olan Siyonizm mekanizmasını kullanarak dünya halklarının inanç duvarını yıkmak, nesilleri ve ekinleri bozmak için elinden geleni yapıyor.

   Özellikle Müslüman halklar zerine büyük oyunlar oynanıyor. Çünkü Şeytan Müslümanları ihlaslı olanlar hariç saptıracağına dair andiçmişti.

NESLİ BOZMANIN BİR YOLU HOMOSEKSÜELLİK

   Dikkat ettiniz mi?

   Ülkemizde her dönem bir bahaneyle bu ahlaksızları gündemimize taşıyorlar ve "fenomen" olarak lanse ediyorlar.

   Ya biri erkekliği bırakıp kadın oluyor, ya biri kadınlığı bırakıp erkek oluyor. İş değiştirir gibi cinsiyet değiştiriyorlar.

   İş değiştirirmiş gibi dedik çünkü bunun bir manası var...

   Neden bu işi yapanlar medyaya malzeme oluyor? Medya peşlerinden koşuyor?

   Çünkü bu iş onlara (yatkın olanlara) yaptırılıyor veya (hali hazırda olanlar medya önünne çıkartılıyor) ve karşılığında çok büyük paralar veriliyor.

   Bu ahlaksızlığın siyaset boyutu da var. Millet vekilleriyle "velev ki ibneyiz" diye kol kola gezen arkadan fahişeleri unutmadı bu millet.

TV PROGRAMLARINA ÇIKARTACAK KADAR ALÇALDILAR

   Bu rezillikleri ülkemizde yaygınlaştırmak, masum ve sempatik göstermek, en azından "alıştırmak ve tepkileri yok etmek" için cinsiyetine sahip çıkamamış cibbiliyetsizleri özellikle gençlerin rağbet ettiği Tv programlarına çıkartıyorlar.

   Ve halk nazarında bu tipleri normalleştiriyorlar...

   Bunlar bir ifsad projesidir...

   Bütün halkımızın tepki vermesi gerekmektedir. Müslüman mahallesinde domuz satan bu hain medyaya fırsat verilmemesi gerekmektedir.

ALLAH LANET EDER

İbni Abbas radıyallahu anhümâ şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen kadınlara lânet etti.    Buhârî’nin bir başka rivayetinde de (Libâs 61) “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lânet etti” denilmektedir. Buhârî, Libâs 62. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Libâs 28; Tirmizî, Edeb 24; İbni Mâce, Nikâh 22

   Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına lânet etti. Ebû Dâvûd, Libas 28. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, II, 325 Lanet, Allah’ın rahmetinden uzaklık demektir.    Hadis-i şerifler, erkeklerin kadınlara mahsus olan elbiseler giyerek, kadınlara mahsus zinetleri takınarak giyim kuşamlarında, kılık ve kıyafetlerinde kadınlara; kadınların da erkeklere has kıyafetlere girerek erkeklere benzemesinin haram olduğunu İfade etmektedir.

   Hafız İbn Hacer’in açıklamasına göre; kadınların ya da erkeklerin, konuşmalarda ve yürüyüşlerinde zıt cinslerine benzemeye çalışmaları da giyim kuşamlarında benzemeye çalışmaları gibi haramdır.

   Ancak, kadın ve erkeğin kıyafetleri beldelere göre değiştiği için bazı beldelerde erkek ve kadın kıyafetlerinin ayırd edilmeleri zorlaşacak şekilde birbirine benzeyebilirler. Bu durumda kadınların islami şekilde örtünmeleriyle bu benzerlik ortadan kalkmış olur.

   Konuşmada ve yürüyüşte karşı cinse benzemenin lanete hedef olması ise, yürüyenin ya da konuşanın kastına bağlıdır. Binaenaleyh yürümesini veya konuşmasını isteyerek karşı cinse benzeten kimse bu lanete hedef olursa da, yaratılışları icabı yürüyüşleri ve konuşmaları kadına benzeyen kimseler bu benzerlikten dolayı hadis-i şerifteki lanete hedef teşkil etmezler.    Ancak bu durumda olan kimseler bu benzerlikten kurtulmak için güçlerinin yettiği nispette alıştırma yapmakla mükelleftirler. Alıştırma sonucu yavaş yavaş bu durumdan kurtulabilirler. Eğer bu durumdan kurtulmak için gereken çabayı göstermezlerse onlar da bu lanete müstahak ve hedef olurlar.

www.ihvanlar.net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder